Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Το πριν...και το μετά!

Γραπτό δυσλεξικής μαθήτριάς μου, α' γυμνασίου, που μόλις είχα αναλάβει
Η εξέλιξή της μετά από 4 μήνες δουλειάς στις αδυναμίες της.Παρατηρήσεις:

Στο πρώτο γραπτό είναι φανερές οι συνεχείς επαναλήψεις.
Η έλλειψη παραγράφων 
Έλλειψη διαρθρωτικών λέξεων.
Αδυναμία να γεμίσει μια μικρή, για την ηλικία της, παράγραφο, που της είχα οριοθετήσει.
Έλλειψη φαντασίας
Φτωχό λεξιλόγιο.
Πολύ περισσότερα ορθογραφικά λάθη 

Μετά από πολλή και καθημερινή εστιασμένη δουλειά, στις αδυναμίες αυτές, νομίζω πως κάτι καταφέραμε!

Σχέση συνεργασίας με το δάσκαλο του παιδιού σας.

Η προσωπική μου γνώμη σχετικά με την τεράστια επιρροή που έχει η οικογένεια (η σχέση των γονεων μεταξύ τους αλλά και απέναντι στα παιδιά το...